Ο Πλανήτης στη Πόρτα

By |Categories: Agni|0 Comments

  Αγνή μου, ο χρόνος μονάδα μέτρησης του Πόνου. Ο χρόνος που εξαγριώνει τον Πόνο. 10 μηνών Λένα χωρίς την Αγνή της.. Το μυαλό τρέχει να σώσει τη καρδιά μου όλα διασκορπισμένα σε κομμάτια ασύνδετα, οργισμένα, άκαμπτα Τα ρίχνω στη τσάντα και αρχίζω τη μέρα έχω πολύ δρόμο ακόμα.. για να κατορθώσω το καλό τα πόδια [...]