Αγνή Πανταζή

Κάπως έχει γίνει και υπάρχεις μαζί μου: στο δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, σινεμά ή θέατρο, μαζί, στον ιδιωτικό σου  χώρο  μέσα μου, φιλοξενούμενη στο σώμα μου, όπως τότε που είσουν αγέννητη ακόμα,