Όπως (καθώς απαρχής
της ζωής μου), εβάδιζα πάνω
σε χαλίκια κι αγκάθια,
πότε μ’ έναν ιβίσκο
στ’ αυτί μου και πότε
με ένα κρίνο στο χέρι μου,
είχα την αίσθηση πως
με φωτογράφιζαν άγγελοι.

Νικηφόρος Βρεττάκος – Εκκρεμής δωρεά (1986)